Revo Nano Configuration

Revolution Nano hardware documentation is here.